Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 389231
Katalogové číslo 68722
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.12.2003
Věstník vydání (měs/rok) 11/03
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Armatury pro plyny,Bezpečnost před ohněm,CO2,Hašení požáru,Komponenty plynových hasicích zařízení,Kysličník uhličitý,Mechanická ovládací zařízení,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Oxid uhličitý,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Technické vybavení budov,Zkoušení,Zkoušky,Šíření požáru,Části stavebních systémů
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12094-32003
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-3 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení hasicích zařízení CO2, hasicích zařízení na inertní plyny nebo na halonových hasicích zařízení. Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení. Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují: - plynová hasicí zařízení (EN 12094); - sprinklerová zařízení (EN 12259); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení; - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101); - vodní sprejová zařízení. Tato evropská norma má obecný název "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení" a skládá se z následujících částí: - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěče - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2 - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2 - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2 - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2 - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro vážicí zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2 - Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí - Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů.