Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-11
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 389231
Katalogové číslo 68721
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.12.2003
Věstník vydání (měs/rok) 11/03
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Bezpečnost před ohněm,CO2,Hašení požáru,Hlásiče požáru,Komponenty plynových hasicích zařízení,Kysličník uhličitý,Mechanická ovládací zařízení,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Oxid uhličitý,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Technické vybavení budov,Vážicí zařízení,Zkoušení,Zkoušky,Šíření požáru,Části stavebních systémů
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12094-112003
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-11 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení, která nepřetržitě monitorují hmotnost nádob hasicích zařízeních CO2, hasicích zařízení na inertní plyny nebo na halony. Tato evropská norma nezahrnuje vážicí zařízení pro stabilní nádoby, které jsou plněny a opakovaně plněny na svém stanovišti, např. nízkotlaké nádoby na CO2. Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení. Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují: - plynová hasicí zařízení (EN 12094); - sprinklerová zařízení (EN 12259:1999+A1 a EN 12845); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení (EN 13565); - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101); - vodní sprejová zařízení 1). Tato evropská norma má obecný název "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení a bude obsahovat následující části: - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěče - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2 - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2 - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2 - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2 - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro poplachová zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2 - Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí - Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů