Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389231
Katalogové èíslo 68720
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost před ohněm,CO2,Hašení požáru,Komponenty plynových hasicích zařízení,Kysličník uhličitý,Mechanická ovládací zařízení,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Oxid uhličitý,Pneumaticky poháněná zařízení,Poplachová zařízení,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Technické vybavení budov,Zkoušení,Zkoušky,Zvuková výstražná zařízení,Šíření požáru,Části stavebních systémů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12094-122003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-12 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro zvuková poplachová zařízení poháněná pneumaticky (pneumatická poplachová zařízení), která se montují na plochu a slouží k varování osob v zónách zaplavovaných hasicím zařízením CO2, hasicím zařízením na inertní plyny nebo halonovým hasicím zařízením. Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení. Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují: - plynová hasicí zařízení (EN 12094); - sprinklerová zařízení (EN 12259); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení; - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101); - vodní sprejová zařízení. Tato evropská norma má obecný název "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení" a skládá se z následujících částí: - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěče - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2 - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2 - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2 - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2 - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro vážicí zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2 - Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí - Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů.