Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8754
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 656035
Katalogové èíslo 68712
Název dokumentu Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla
Anglický název Petroleum products - Determination of sulfur content - Energydispersive X-ray fluorescence spectrometry
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 75.080 - Ropné produkty obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 87542003
ISO 87542003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
42962ČSN EN ISO 8754 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace