Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13043
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721501
Katalogové èíslo 68492
Název dokumentu Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Anglický název Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
Datum vydání 01.04.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova "delta kroužek a kulička" fileru,drobné kamenivo,filer k jako kamenivo,frakce kameniva,hrubé kamenivo,jemné částice,kamenivo,nasákavost,ohladitelnost,směs kameniva,součinitel Los Angeles,tvarový index kameniva,vápencový filer,zrnitost
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 130432002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75967ČSN EN 13043 2004Z1
80520ČSN EN 13043 2004Z2
95010ČSN EN 13043 2004Z4
94369ČSN EN 13043 2004Z301.04.2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
30811ČSN 72 1510 1987
30812ČSN 72 1511 1991
32686ČSN 72 1512 1990
66877ČSN EN 13043 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13043 Tato norma stanovuje vlastnosti kameniva a fileru, získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro použití v asfaltových směsích a povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Předmětem této normy není použití vybouraných asfaltových směsí.