Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 363 V1.3.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 879525
Katalogové èíslo 68398
Název dokumentu Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nerušit a potlačit rušení - doplňkové služby (mod ISO/IEC 14842:1996)
Anglický název
Datum vydání 01.12.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 363 V1.3.12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace