Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13508-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756116
Katalogové èíslo 68284
Název dokumentu Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 2: Kódovací systém pro optickou inspekci
Anglický název Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system
Datum vydání 01.12.2003
Datum ukonèení platnosti 01.05.2005
Datum úèinnosti 01.01.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13508-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71760ČSN EN 13508-2 2005
Anotace