Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-70
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 68281
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Anglický název Safety rules for the construction and installations of lifts - Part 70: Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti 31.05.2020
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní požadavky,bezpečnostní zařízení,definice,elektrické instalace,hydraulická zařízení,klece výtahů,osoby se sníženou,přístup,schopností orientace a pohybu,stavební kódy,výtahy,výtahy pro dopravu osob,výtahy pro dopravu osob a nákladů,šachetní dveře,šachty výtahů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-702003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73785ČSN EN 81-70 2003A131.05.2020
506775ČSN EN 81-70 2003Z131.05.2020
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
71850ČSN EN 81-70 2003Opr.131.05.2020
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506774ČSN EN 81-70 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 81-70 Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na bezpečný a nezávislý přístup a užívání výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace uvedenými v příloze B, tabulka B.1. Norma platí pro výtahy s minimálními rozměry klece podle tabulky 1 s klecovými a šachetními dveřmi provedenými jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Norma bere v úvahu přístupnost výtahů osobami na vozících pro invalidy s maximálními vnějšími rozměry uvedenými v EN 12183:1999 a EN 12184:1999. Tato norma také obsahuje další technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, které vznikají při provozu výtahů určených pro přístup uživatelů s omezenou schopností pohybu a orientace.