Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13813
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722481
Katalogové èíslo 68238
Název dokumentu Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
Anglický název Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Potěrové materiály,asfalt,cement,fyzikální vlastnosti,hodnocení shody,hořečnatá maltovina,obrus,odolnosti,označení CE,pevnosti,prokazování shody,pryskyřice,reakce na oheň,rozpínání,smrštění,síran vápenatý,značení,zpracovatelnost
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 138132002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67597ČSN EN 13813 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13813 Harmonizovaná evropská norma určuje požadavky na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých potěrových materiálů, jejich pojivovými složkami jsou cement, síran vápenatý, hořečnaté pojivo, asfalt a pryskyřice. Uvádí jejich třídění a požadavky na vlastnosti z nichž nejzávažnější jsou pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, odolnosti proti obrusu, tvrdost povrchu, smrštění a rozpínání a další fyzikální a mechanické vlastnosti. Zahrnuto je hodnocení shody a ustanovení související se směrnicí o stavebních výrobcích a způsobem posuzování vedoucím k možnosti označení CE.