Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 302 036 V1.1.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 879568
Katalogové èíslo 68033
Název dokumentu Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Základní služby (mod ISO/IEC 23289:2002)
Anglický název
Datum vydání 01.10.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 302 036 V1.1.12003
ISO/IEC 232892002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace