Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50123-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341561
Katalogové èíslo 67917
Název dokumentu Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC
Anglický název Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 6: D.C. switchgear assemblies
Datum vydání 01.09.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.130.99 - Ostatní rozváděče a řídicí přístroje
29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Drážní zařízení,omezovače přepětí,pevná trakční zařízení,spínače DC,svodiče přepětí
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50123-62003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
98648ČSN EN 50123-6 ed. 2 2003A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56591ČSN EN 50123-6 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50123-6 ed. 2 Tato norma platí pro kovově kryté a nekovově kryté rozváděče na stejnosměrný proud, používané ve vnitřních pevných drážních zařízeních trakčních soustav se jmenovitým napětím maximálně 3 000 V. Požadavky uvedené v této normě se týkají vlastního rozváděče, jeho krytu a vzájemného ovlivňování krytých zařízení.