Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389231
Katalogové èíslo 67762
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost před ohněm,CO2,Hašení požáru,Hlásiče požáru,Komponenty plynových hasicích zařízení,Kysličník uhličitý,Mechanická ovládací zařízení,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Oxid uhličitý,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Technické vybavení budov,Zkoušení,Zkoušky,Šíření požáru,Části stavebních systémů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12094-92003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-9 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro speciální hlásiče požáru, rozdílné od hlásičů požáru obsažených EN 54-1, které se používají v hasicích zařízeních na CO2, zařízeních na inertní plyny nebo na halony a v dalších hasicích zařízeních. Tato evropská norma zahrnuje speciální hlásiče požáru, které reagují - prasknutím skleněné baňky; - roztavením tavné pojistky. Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení. Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují: - plynová hasicí zařízení (EN 12094); - sprinklerová zařízení (EN 12259); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení; - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101); - vodní sprejová zařízení. Tato evropská norma má obecný název "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení" a skládá se z následujících částí: - část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení - část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení - část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěče - část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2 - část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2 - část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2 - část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2 - část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů - část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače - část 11: Požadavky a zkušební metody pro vážicí zařízení - část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení - část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily - část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2 - část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí - část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů.