Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 294 V1.4.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 879005
Katalogové èíslo 67739
Název dokumentu Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625řádkovém televizním systému
Anglický název
Datum vydání 01.09.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 294 V1.4.12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace