Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12400
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 746025
Katalogové èíslo 67726
Název dokumentu Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace
Anglický název Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Okna,dveře,dveřní třídy,funkční třídy,klasifikace,klasifikační kritéria,mechanická trvanlivost,okenní třídy,opakované otevírání a zavírání,ovládací síly,požadavky,počet cyklů,provozní kategorie
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124002002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12400 Tato evropská norma stanovuje způsoby klasifikace otevíravých oken a dveří podle provozu, s ohledem na opakované otevírání a zavírání. Třídy berou v úvahu normální a určené použití.