Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETS 300 561 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 872643
Katalogové èíslo 67666
Název dokumentu Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13)
Anglický název
Datum vydání 01.09.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETS 300 5611995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace