Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13139
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721503
Katalogové èíslo 67525
Název dokumentu Kamenivo pro malty
Anglický název Aggregates for mortar
Datum vydání 01.04.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ES prohlášení o shodě,Kamenivo pro malty,chemické požadavky,filer jako kamenivo,fyzikální požadavky,geometrické požadavky,hodnocení shody,jemnost/hrubost kameniva,kategorie,označení shody CE,četnost zkoušek,řízení výroby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131392002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95012ČSN EN 13139 2004Z2
94346ČSN EN 13139 2004Z101.04.2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
30811ČSN 72 1510 1987
30812ČSN 72 1511 1991
32686ČSN 72 1512 1990
66488ČSN EN 13139 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13139 Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití v maltě.