Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETS 300 608
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 872614
Katalogové èíslo 67495
Název dokumentu Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11)
Anglický název European digital cellular telecommunications system (Phase 2); Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (GSM 11.11)
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.070.50 - Globální systém mobilních komunikací (GSM)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETS 300 6081995
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
67496ČSN ETS 300 608 2003A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace