Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12952-10
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 077604
Katalogové èíslo 67438
Název dokumentu Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
Anglický název Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure
Datum vydání 01.06.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.40 - Regulátory tlaku
27.040 - Plynové a parní turbiny. Parní stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnostní požadavky,Definice Technické požadavky,Kotle,Materiály,Termíny,Výstroj
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12952-102002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67304ČSN EN 12952-10 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12952-10 Tato část této evropské normy stanoví požadavky zabezpečovací zařízení proti přetlaku, používané ve vodotrubných kotlích definovaných v EN 12952-1.