Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 169
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832434
Katalogové èíslo 67415
Název dokumentu Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití
Anglický název Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended use
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.340.20 - Ochranné prostředky hlavy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova definice,filtry,nejistota měření,návod k výběru a použití,požadavky,rozměry,signální světla,svařování,značení,činitel prostupu,číslo ochrany
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1692002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16713ČSN EN 169 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 169 Tato norma určuje čísla ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry určené k ochraně pracovníků provádějících práce, které zahrnují svařování, pájení na tvrdo, drážkování elektrickým obloukem a řezání plazmatem. Také zahrnuje požadavky pro svářečské filtry s dvojím ochranným stupeň . Ostatní požadavky na tyto filtry jsou uvedeny v EN 166. Požadavky pro obruby/nosné části, o kterých se předpokládá, že budou použity jsou uvedeny v EN 175. Návod k výběru a použití těchto filtrů je uveden v příloze A. Specifikace na filtry pro svařování s proměnným činitelem prostupu ve viditelné oblasti spektra jsou uvedeny v EN 379.