Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 30-1-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061410
Katalogové èíslo 67392
Název dokumentu Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou
Anglický název Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-4: Safety - Appliances having one or more burners with an automatic burner control system
Datum vydání 01.06.2003
Datum ukonèení platnosti 01.02.2013
Datum úèinnosti 01.07.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Automatika,Hořáky,Spalování,Spotřebiče na plynná paliva,Technické požadavky,Zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30-1-42002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
78347ČSN EN 30-1-4 2003A101.02.2013
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67314ČSN EN 30-1-4 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92157ČSN EN 30-1-4 2013
Anotace

ČSN EN 30-1-4 Tato norma stanoví konstrukční požadavky, provozní vlastnosti, zkušební metody a požadavky na bezpečnost a značení varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost, definovaných v EN 30-1-1:1998 a EN 30-1-1/A1:1999, které mají jeden hořák nebo více hořáků s automatikou, dále jen "spotřebiče". Norma rovněž zahrnuje zvláštní požadavky a zkušební metody, které platí pro hořáky s automatikou v případech, kdy je či není spotřebiče vybaven ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu do příslušného hořáku a/nebo pro odvádění spalin z příslušného hořáku.