Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62012-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347822
Katalogové èíslo 67380
Název dokumentu Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace
Anglický název Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications to be used in harsh environments - Part 1: Generic specification
Datum vydání 01.06.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.120.20 - Vodiče a symetrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova digitální komunikace,párový kabel,symetrický kabel,vícežilový kabel,čtyřkový kabel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62012-12002
IEC 62012-12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62012-1 Norma specifikuje definice a zkušební metody symetrických párových a čtyřkových kabelů používaných v digitálních komunikačních systémech, jako je ISDN, počítačové sítě a datové komunikační systémy, pokud se uvedené kabely používají v drsném prostředí. Tato norma poskytuje návod pro návrh a zkoušení těchto kabelů. Evropská norma má 4 strany textu a norma IEC má 51 stran anglického textu.