Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 67376
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam
Datum vydání 01.07.2003
Datum ukonèení platnosti 30.04.2019
Datum úèinnosti 01.08.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aklimatizace,certifikace shody,elektrická zařízení,elektrická zařízení v budovách,elektrické instalace,funkční zkoušky,hlásiče kouře,klimatické podmínky,měření,opakovatelnost,provozní zkoušky,reprodukovatelnost,zeslabovače,zkoušení,zkoušení a přístroje,zkoušení působením klimatických vlivů,zkoušky,zkušební vzorky,zkušební zařízení,řízení výroby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-122002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97964ČSN EN 54-12 2003Z101.07.2017
502602ČSN EN 54-12 2003Z230.04.2019
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502597ČSN EN 54-12 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 54-12 Tato norma popisuje zejména zkoušky vlivu prostředí v různých klimatických podmínkách pro hlásiče kouře lineární využívající optického světelného paprsku, dále specifikuje požadavky a kritéria provedení pro hlásiče. V přílohách jsou popsány různé typy zkušebních požárů, požární zkušební místnost, lavice pro měření prahové hodnoty reakce, zařízení pro rozptýlené světlo a stanovení podmínek pro označení CE.