Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12259-5
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 389210
Katalogové číslo 67358
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow detectors
Datum vydání 01.07.2003
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.08.2003
Věstník vydání (měs/rok) 7/03
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Bezpečnost před ohněm,Bezpečnostní systémy v budovách,Bezpečnostní zařízení,Bezpečností technika,Certifikace,Hašení požáru,Hodnocení shody,Komponenty hasicích zařízení,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Spínače průtoku vody,Stabilní hasicí zařízení,Zkoušení,Zkoušky,Šíření požáru,Části stavebních systémů
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12259-52002
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12259-5 Tato norma je jednou z částí EN 12259 týkající se komponentů sprinklerových zařízení a je součástí řady evropských norem, které budou pokrývat: - sprinklerová zařízení (EN 12259)1); - hasicí zařízení CO2 (EN 12094)1); - prášková zařízení (EN 12416)1); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení(EN 135651)); - plynová hasicí zařízení (EN 12094 a EN ISO 14520)1); - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod tepla a kouře (EN 12101)1); - vodní sprejová zařízení (EN xxxx)1); EN 12259 "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerové a vodní sprejové zařízení" bude obsahovat následující části: - Část 1: Sprinklery - Část 2: Mokré ventilové stanice - Část 3: Suché ventilové stanice - Část 4: Poplachové zvony - Část 5: Spínače průtoku vody - Část 6: Potrubní spoje - Část 7: Závěsy potrubí - Část 8: Tlakové spínače - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice - Část 10: Řídící ventily s tepelnou pojistkou - Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice - Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí Tato část EN 12259 stanoví požadavky na konstrukci a provedení a zkoušky spínačů průtoku vody, které se používají v mokrých potrubích sprinklerových zařízeních podle EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Projektování a montáž 2). Přídavné komponenty nebo přípojky k spínačů průtoku vody nejsou předmětem této normy. Norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU 89/106/EEC.