Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 444 V1.4.2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875035
Katalogové èíslo 67140
Název dokumentu Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)
Anglický název
Datum vydání 01.07.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 444 V1.4.22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace