Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61839
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356660
Katalogové èíslo 67026
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí
Anglický název Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova dozorna,funkční analýza,jaderná elektrárna,kritéria,legislativní předpisy,přidělení funkcí,rozhraní člověk stroj,schopnosti obsluhy,stanovení rizik,řídící funkce
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 618392000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97034ČSN EN 61839 2003Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 61839 Tato norma specifikuje procedury funkční analýzy a přidělování funkcí pro navrhování systémů dozoren v jaderných elektrárnách a stanovuje zásady pro vývojová kritéria přidělení funkcí. Tato norma doplňuje ČSN IEC 964 (35 6618). Tato norma je určena pro použití při navrhování buď nových dozoren nebo pro rekonstrukce a rozšíření stávajících dozoren.