Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 14015
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010915
Katalogové èíslo 67012
Název dokumentu Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)
Anglický název Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
Datum vydání 01.05.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.020.10 - Environmentální management
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova "due diligence",důsledky pro podnikání,environmentální posuzování,intruzivní zkoumání,místo,organizace,remediace
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 140152001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86738ČSN ISO 14015 2003Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 14015 Tato norma uvádí postup pro environmentální posuzování míst a organizací, na základě vyhodnocení existujících a získaných informací poskytuje závěry týkající se důsledků environmentálních aspektů a environmentálních problémů pro podnikání.