Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 302 120 V1.1.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 877188
Katalogové èíslo 66916
Název dokumentu Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Protokol řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) se signalizační specifikací SIG.4/PNNI1.0/AINI (mod specifikace Fóra ATM AF-CS-VMOA-0146.000:2000)
Anglický název
Datum vydání 01.06.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 302 120 V1.1.12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace