Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12975-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730301
Katalogové číslo 66588
Název dokumentu Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
Anglický název Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods
Datum vydání 1.4.2003
Datum ukončení platnosti 1.12.2006
Datum účinnosti 1.5.2003
Věstník vydání (měs/rok) 4/03
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Tepelné solární soustavy,bezpečnost,matematický model kolektoru,odolnost,solární kapalinové kolektory,spolehlivost,tepelný výkon,zkušební metody,časová konstanta,účinnost,účinná tepelná kapacita
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12975-22001
EN 12975-2/AC2002
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
64988ČSN EN 12975-2 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
77290ČSN EN 12975-2 2006
Anotace

ČSN EN 12975-2 Tato norma stanovuje zkušební metody pro hodnocení odolnosti, spolehlivosti a bezpečnostní požadavky kapalinových tepelných solárních kolektorů. Rovněž zahrnuje tři zkušební metody pro stanovení charakteristiky tepelných výkonů pro kapalinové tepelné kolektory. Norma se nevztahuje na kolektory s vestavěným zásobníkem tepla v tom smyslu, že proces jímání energie nelze oddělit od procesu jeho akumulace pro účely měření těchto dvou procesů. Norma není v zásadě použitelná pro natáčivé soustřeďující kolektory. Avšak zkoušky tepelného výkonu dané v článku 6.3 (kvasi - dynamická zkouška) jsou použitelné pro většinu konstrukcí od nenatáčivých soustřeďujících nezobrazujících kolektorů, jako jsou typy CPC až po vysoce soustřeďující natáčivé konstrukce. Kolektory zhotovené na zakázku (vestavěné, zabudované do střechy, neobsahující průmyslově vyráběné moduly a kolektory montované ze součástí přímo na místě instalace) nemohou být zkoušeny v jejich skutečném provedení na odolnost a tepelný výkon podle této normy. Norma však přesto umožňuje zkoušet modul takového kolektoru totožné konstrukce, jehož obrysová plocha má nejméně 2 m2.