Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 66401
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 7: Biological fixed-film reactors
Datum vydání 01.03.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova biofilmové reaktory,kanalizace,čištění odpadních vod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-72002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64994ČSN EN 12255-7 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-7 Norma stanoví zásady navrhování a požadavky na provádění druhého stupně čištění biofilmovými reaktory čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.