Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 19
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 133004
Katalogové èíslo 66346
Název dokumentu Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
Anglický název Industrial valves - Marking of metallic valves
Datum vydání 01.01.2003
Datum ukonèení platnosti 01.02.2017
Datum úèinnosti 01.02.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Průmyslové armatury,označování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 192002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16326ČSN EN 19 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501005ČSN EN 19 2017
Anotace

ČSN EN 19 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU. Vztah této normy ke směrnici (směrnicím) je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy. Tato norma specifikuje požadavky na značení průmyslových kovových armatur. Definuje způsoby aplikace značení na těleso, na přírubu, na identifikační štítek nebo na jiné místo. Jestliže je značení specifikováno jako normativní odkaz ve výrobní normě armatury nebo v normě provedení armatury, musí být tato norma brána v úvahu ve spojitosti se specifickými požadavky výrobní normy nebo normy provedení armatury. Požadavky na značení armatur z plastů nejsou předmětem této normy.