Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61058-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354107
Katalogové èíslo 66312
Název dokumentu Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Switches for appliances - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.2003
Datum ukonèení platnosti 25.05.2021
Datum úèinnosti 01.04.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.40 - Spínače
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova spotřebiče,spínače,všeobecné požadavky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61058-12002
IEC 61058-1 2000
IEC 61058-1/A12001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
81334ČSN EN 61058-1 2003A225.05.2021
506013ČSN EN 61058-1 2003Z125.05.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19796ČSN EN 61058-1+A1 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506012ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 61058-1 Tato norma platí pro spínače (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, které mají uvádět do činnosti nebo regulovat elektrické spotřebiče a jiná zařízení pro domácnost nebo podobné účely se jmenovitým napětím do 440 V a jmenovitým proudem do 63 A.