Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60794-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359223
Katalogové èíslo 66161
Název dokumentu Optické kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely
Anglický název Optical fibres cables - Part 3: Sectional specifications - Outdoor cables
Datum vydání 01.01.2003
Datum ukonèení platnosti 14.10.2017
Datum úèinnosti 01.02.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.180.10 - Optická vlákna a kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova jednovidové,konstrukce,optické kabely,parametry
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60794-32002
IEC 60794-32001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97199ČSN EN 60794-3 2003Z114.10.2017
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56143ČSN EN 60794-3 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97198ČSN EN 60794-3 ed. 2 2015
Anotace

ČSN EN 60794-3 Norma popisuje základní požadavky na optické vlákno, materiály a konstrukce optických kabelů pro vnější použití. Uvádí seznam doporučovaných zkoušek pro tento druh kabelů. Norma obsahuje informativní přílohu A "Pokyn pro statistické vyhodnocení polarizační vidové disperzi optických kabelů" a normativní přílohu ZA. Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje překlad použitých termínů v textu původní IEC normy. EN má 4 strany anglického textu a původní norma IEC má 59 stran anglického a francouzského textu.