Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60793-2-50
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359213
Katalogové èíslo 66158
Název dokumentu Optická vlákna - Část 2-50: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B
Anglický název Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibres
Datum vydání 01.01.2003
Datum ukonèení platnosti 01.04.2007
Datum úèinnosti 01.02.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.180.10 - Optická vlákna a kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova jednovidová,optická vlákna,parametry
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60793-2-502002
IEC 60793-2-502002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
71686ČSN EN 60793-2-50 2003Z101.04.2007
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20947ČSN EN 188101 1997
20948ČSN EN 188100 1997
21095ČSN EN 188102 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71618ČSN EN 60793-2-50 ed. 2 2004
Anotace

ČSN EN 60793-2-50 Norma uvádí základní požadavky na rozměry, mechanické vlastnosti, přenosové a klimatické parametry jednovidových vláken třídy B. Norma obsahuje normativní přílohy A, B, C, D, E a ZA. a informativní příloh F. Příloha A obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B1.1, příloha B obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B1.2, příloha C obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B1.3, příloha D obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B2 a příloha E obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B4. EN má 4 strany anglického textu a původní norma IEC má 45 stran anglického a francouzského textu.