Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 858-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756510
Katalogové èíslo 66141
Název dokumentu Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
Anglický název Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control
Datum vydání 01.04.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.99 - Ostatní normy, týkající se kvality vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova materiály a třídy odlučovačů lehkých kapalin,odlučovače lehkých kapalin,těsnění a zkoušky odlučovačů lehkých kapalin
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 858-12002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73733ČSN EN 858-1 2003A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
76708ČSN EN 858-1 2003Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64992ČSN EN 858-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin různých jmenovitých velikostí vyráběné z betonu, kovových a plastických materiálů pro odlučování lehkých kapalin z odpadních vod gravitací anebo shlukováním. Stanovení požadavků a odpovídajících zkušebních metod.