Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 66015
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 1: General construction principles
Datum vydání 01.03.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova kanalizace,všeobecné konstrukční zásady,čištění odpadních vod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64993ČSN EN 12255-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-1 Norma stanoví všeobecné požadavky na stavební objekty a technologická zařízení čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.