Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 40-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732096
Katalogové èíslo 65951
Název dokumentu Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin
Anglický název Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.150.10 - Výrobky z hliníku
93.080.40 - Veřejné osvětlení a příslušná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova konstrukce ze slitin hliníku,kontrola jakosti,ochrana proti korozi,osvětlovací stožáry,posuzování shody,počáteční zkoušky typu,svařování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 40-62002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61881ČSN EN 40-6 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 40-6 ČSN EN 40-6 je součástí souboru norem, které jsou z CEN přejímány do soustavy českých norem. EN 40 má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů. ČSN EN 40-6 obsahuje ustanovení, která musí být splněna pro stožáry z hliníkových slitin. Jde zejména o požadavky na materiál, podmínky a kontrolu svařování, požadavky na spoje a přípoje, kritéria posuzování shody a přejímací podmínky. Norma obsahuje 2 informativní přílohy A a B, normativní přílohu C a tzv. harmonizační doložku, která je obsažena v informativní příloze ZA. Přílohy rozšiřují informace o ochraně proti korozi, uvádějí doporučení pro skladování a montáž osvětlovacích stožárů, specifikují typové zkoušky a přinášejí ustanovení, která se týkají směrnice EU o stavebních výrobcích. V národní příloze jsou uvedeny vysvětlivky a slovník použitých výrazů.