Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 40-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732095
Katalogové èíslo 65950
Název dokumentu Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry
Anglický název Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.01 - Výrobky ze železa a oceli obecně
93.080.40 - Veřejné osvětlení a příslušná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova konstrukce z oceli,kontrola jakosti,ochrana proti korozi,osvětlovací stožáry,posuzování shody,počáteční zkoušky typu,svařování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 40-52002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61880ČSN EN 40-5 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 40-5 ČSN EN 40-5 je součástí souboru norem, které jsou z CEN přejímány do soustavy českých norem. EN 40 má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů. ČSN EN 40-5 obsahuje ustanovení, která musí být splněna pro ocelové stožáry. Jde zejména o požadavky na materiál, podmínky a kontrolu svařování, požadavky na spoje a přípoje, kritéria posuzování shody a přejímací podmínky. Norma obsahuje 3 informativní přílohy A,B a C, normativní přílohu D a tzv. harmonizační doložku, která je obsažena v informativní příloze ZA. Přílohy rozšiřují informace o ochraně proti korozi, uvádějí doporučení pro skladování a montáž osvětlovacích stožárů, specifikují typové zkoušky a přinášejí ustanovení, která se týkají směrnice EU o stavebních výrobcích. V národní příloze jsou uvedeny vysvětlivky a slovník použitých výrazů.