Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 65866
Název dokumentu Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
Anglický název Electrical installations of buildings - Part 1: Scope, object and fundamental principles
Datum vydání 01.01.2003
Datum ukonèení platnosti 01.05.2011
Datum úèinnosti 01.02.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnost,elektrická zařízení,elektrotechnické předpisy,základní hlediska
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 384.1 S22001
IEC 364-11992
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
83181ČSN 33 2000-1 2003Z101.05.2011
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17647ČSN 33 2000-1 1995
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83182ČSN 33 2000-1 ed. 2 2009
Anotace

ČSN 33 2000-1 V této normě jsou stanovena pravidla pro navrhování a stavbu elektrických zařízení tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná a správná funkce při užití k tomu účelu, ke kterému jsou určena. Kapitola 13 této normy obsahuje základní ustanovení. Nejsou v ní zahrnuty podrobné technické požadavky, které se mohou s technickým pokrokem měnit.