Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 197 V1.6.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 878513
Katalogové èíslo 65838
Název dokumentu Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz
Anglický název
Datum vydání 01.01.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 197 V1.6.12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace