Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61851-22
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341590
Katalogové èíslo 65815
Název dokumentu Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla
Anglický název Electric vehicle conductive charging system - Part 22: AC electric vehicle charging station
Datum vydání 01.10.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 43.120 - Elektrická silniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova AC nabíjecí stanice,Systém nabíjení,elektrická vozidla,vodivé propojení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61851-222002
IEC 61851-222001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61851-22 V této normě jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na AC nabíjecí stanice elektrického vozidla pro vodivé připojení k elektrickému vozidlu, s AC napájecími napětími do 690 V podle IEC 60038.