Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 7801
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257801
Katalogové èíslo 6581
Název dokumentu Vodomery. Základné ustanovenia
Anglický název Water meters. Basic regulations
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.02.2023
Datum úèinnosti 01.01.1982
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 17.120.10 - Průtok v uzavřených profilech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
12809ČSN 25 7801 1980Z301.02.2023
12810ČSN 25 7801 1980Z201.02.2023
12811ČSN 25 7801 1980a01.02.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17732ČSN ISO 7858-2 1995
17733ČSN ISO 4064-2 1995
17734ČSN ISO 7858-1 1995
17820ČSN ISO 4064-1 1995
Anotace