Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 1390
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341390
Katalogové èíslo 6580
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem
Anglický název Rules for lightning protection and lightning conductors
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.02.2009
Datum úèinnosti 01.04.1970
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory KIP.T,RD
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13000ČSN 34 1390 1969a01.02.2009
13001ČSN 34 1390 1969c01.02.2009
13002ČSN 34 1390 1969b01.02.2009
20437ČSN 34 1390 1969Z401.02.2009
77240ČSN 34 1390 1969Z501.02.2009
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
519357ČSN 34 1390 1955
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77239ČSN EN 62305-1 2006
77241ČSN EN 62305-2 2006
77242ČSN EN 62305-3 2006
77243ČSN EN 62305-4 2006
Anotace

ČSN 34 1390 Norma platí pro projektování, provádění a zřizování hromosvodů i ostatních zařízení, sloužících k ochraně budov a objektů před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny (například indukčními). Platí v plném rozsahu pro nová zařízení hromosvodů a pro nové části při doplňování a rozšiřování dosavadních hromosvodů. Pro stará zařízení hromosvodů a jejich opravy a rekonstrukce platí v rozsahu vymezeném článkem 241 až 245. Mimo základní ustanovení (kapitola II), uvádí norma zásady řešení ochrany budov a objektů před bleskem (kapitola III), řešení a provedení hromosvodů (kapitola IV), požadavky na rekonstrukce starých hromosvodů (kapitola V) a konečně požadavky na zkoušení a revize (kapitola VI). v příloze 1 jsou základní názvy v oboru ochrany před bleskem, v příloze 2 vyšetření ochranného prostoru hromosvodu a v příloze 3 zemní odpory zemničů. ČSN 34 1390 byla schválena 29.1.1969 a nabyla účinnosti od 1.4.1970. Nahradila ČSN 34 1390 z 21.3.1955. "Změnou a)-11-12/1979" se s účinností od 1.5.1980 doplňují tři články (191, 195 a 196). "Změnou b)-5/1985" se s účinností od 1.7.1985 mění ustanovení několika článků a ruší další v souvislosti s vydáním ČSN 33 2050 z roku 1984 a také ČSN 33 2130. "Změnou c)-1/1988" se s účinností od 1.3.1988 mění ustanovení pěti článků, týkající se především uzemnění. "Změnou 4)-12/1996", vydanou v prosinci 1996, se s účinností od 1.1.1997 doplňuje text čl. 71, 72 a 86.