Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 65 6690
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 656690
Katalogové číslo 65783
Název dokumentu Odpadní oleje
Anglický název Waste oil
Datum vydání 01.01.2003
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.02.2003
Věstník vydání (měs/rok) 1/03
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.030.20 - Kapalné odpady. Kaly
75.100 - Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Alkalické látky,Anorganické sorbenty,Antikorozní prostředky,Benzinové odlučovače,Cereziny,Chlorované uhlovodíky,Detergenty,Emulgátory,Emulze ropných látek,Evidenční list odpadu,Filtrace hrubých nečistot,Fluxační oleje,Freon,Gače,Kontaminace,Kvalita odpadních olejů,Mechanické nečistoty,Minerální oleje,Motorové oleje,Nebezpečný odpad,Obsah vody,Odpadní oleje,Olejové odlučovače,Organická rozpouštědla,Organické sorbenty,Parafiny,Plastická maziva,Plynová chromatografie,Polosyntetické oleje,Polychlorované bifenyly,Polychlorované terfenyly,Průmyslové oleje,Přepracování odpadních olejů,Převodové oleje,Původci odpadních olejů,Regenerace odpadních olejů,Ropa,Ropné výrobky,Rostlinné oleje,Sběrná místa odpadních olejů,Separátory,Silniční cisterny,Směsné palivo,Směsný vzorek,Spalování odpadních olejů,Syntetické oleje,Tuhé odpady,Těžké kovy,Základové oleje,Železniční cisterny,Čpavek
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
32625ČSN 65 6690 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 65 6690 Předložená norma ČSN 65 6690 nově stanoví podmínky pro nakládání s minerálními, polosyntetickými a syntetickými odpadními oleji. . Respektuje přijaté legislativní změny a dělí odpadní oleje do kategorií z hlediska jejich dalšího užití, tzn. určené pro regeneraci, přepracování na topné oleje, či určené k přímému spálení jako nebezpečný odpad. Určuje způsob a metody kvalitativních zkoušek a formuluje další podmínky a požadavky při nakládání s nimi.