Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389231
Katalogové èíslo 65640
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost před ohněm,Bezpečnostní systémy v budovách,Bezpečnostní zařízení,Bezpečností technika,CO2,Hašení požáru,Komponenty plynových hasicích zařízení,Kysličník uhličitý,Mechanická ovládací zařízení,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Oxid uhličitý,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Zkoušení,Zkoušky,Zpětné ventily,Šíření požáru,Části stavebních systémů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12094-132001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62694ČSN EN 12094-13 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-13 Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení. Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují: - plynová hasicí zařízení (EN 12094); - sprinklerová zařízení (EN 12259); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení; - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101); - vodní sprejová zařízení. Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily Konstrukce hubic má vliv na rychlost výstřiku a tím také pokles tlaku v potrubní síti. Hasivo běžně vstupuje do hubice ve stavu dvou fází (směsi kapaliny a plynu). V chráněném prostoru expanduje do plynného stavu nebo směsi plynu a suchého ledu, v závislosti na typu hubice. Tato norma se má použít jako směrnice pro zkoušení hubic, které pracují na různých principech.