Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12952-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 077604
Katalogové èíslo 65630
Název dokumentu Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General
Datum vydání 01.10.2002
Datum ukonèení platnosti 01.05.2016
Datum úèinnosti 01.11.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.040 - Plynové a parní turbiny. Parní stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Definice Konstrukční výpočty,Kontrolní výpočty Technické požadavky,Kotle,Spalování,Termíny,Zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12952-12001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99228ČSN EN 12952-1 2016
Anotace

ČSN EN 12952-1 Tato norma je českou verzí normy ČSN EN 12952-1:2001 a platí pro vodotrubné kotle s objemem pro výrobu páry a/nebo horké vody >2 litry při dovoleném provozním tlaku >0,5 bar a teplotě >110 °C, stejně jako pro pomocná zařízení (ostatní provozní zařízení)