Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-10
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 65620
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aklimatizace,elektrická zařízení,elektrická zařízení v budovách,elektrické instalace,funkční zkoušky,infračervené záření,klimatické podmínky,měření,opakovatelnost,provozní zkoušky,působením klimatických vlivů,reprodukovatelnost,ultrafialové záření,zkoušení,zkoušení a přístroje,zkoušky,zkušební vzorky,zkušební zařízení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-102002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75756ČSN EN 54-10 2002A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-10 Tato norma popisuje zejména zkoušky vlivu prostředí v různých klimatických podmínkách pro hlásiče plamene bodové nulovatelné, dále specifikuje požadavky na hlásiče a kritéria provedení hlásičů. V přílohách je popsáno zařízení na určení bodu reakce, příklad metanového hořáku, zkušební požáry a zařízení na zkoušku oslněním a zkoušku úderem.