Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-551-20
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 65617
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 551-20: Power electronics - Harmonic analysis
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
01.040.39 - Přesná mechanika. Klenotnictví (názvosloví)
29.020 - Elektrotechnika obecně
31.020 - Elektronické součástky obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova analýza nesinusovosti,celkový činitel zkreslení,elektromagnetická kompatibilita,obsah harmonických,zkreslení elektrického napětí,zkreslení elektrického proudu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-551-202001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506076ČSN IEC 60050-551-20 2002A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-551-20 Tato norma uvádí nové termíny a definice týkajícící se zkreslení elektrického napětí a proudu. Jedná se o terminologickou normu v oblasti analýzy nesinusovosti napětí a proudu. Vzhledem k tomu, že tato norma uvádí pouze slovní definice, z kterých není dostatečně zřejmý přínos těchto nových termínů, byly tyto definice doplněny o národní poznámky uvádějící vzorce podle připravovaných norem elektromagnetické kompatibility.