Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-4-46 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 65354
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání
Anglický název Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 46: Isolation and switching
Datum vydání 01.09.2002
Datum ukonèení platnosti 11.11.2019
Datum úèinnosti 01.10.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.40 - Spínače
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova nouzové ovládání,odpojování,ovládání motorů,spínání,zásuvkové spojení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 384.4.46 S22001
IEC 364-4-461981
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502173ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 2002Z111.11.2019
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73111ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 2002Opr.111.11.2019
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17649ČSN 33 2000-4-46 1995
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502172ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 2017
Anotace

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Tato norma se zabývá nesamočinným místním nebo dálkovým ovládáním odpojovacích a spínacích přístrojů, kterými se zabraňuje nebezpečí, jež vyplývá z použití elektrické instalace nebo elektrického napájení zařízení a strojů.