Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 2611
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732611
Katalogové èíslo 6534
Název dokumentu Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
Anglický název Dimension and shape deviations of steel structures
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.09.2011
Datum úèinnosti 01.03.1981
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory DL/DM,RID/RIG
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
14692ČSN 73 2611 1978Z401.09.2011
14693ČSN 73 2611 1978b01.09.2011
14694ČSN 73 2611 1978a01.09.2011
14695ČSN 73 2611 1978Z301.09.2011
86648ČSN 73 2611 1978Z501.09.2011
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86646ČSN EN 1090-1 2010
Anotace