Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12512
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731769
Katalogové èíslo 65329
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky
Anglický název Timber structures - Test methods - Cyclic testing of joints made with mechanical fasteners
Datum vydání 01.09.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.01 - Spojovací součásti obecně
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Odolnost staveb proti zemětřesení,cyklické zatěžování,disipace energie,duktilita,spojovací součásti pro dřevěné konstrukce,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 125122001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75246ČSN EN 12512 2002A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12512 Norma stanovuje obecné zásady pro zkoušení spojů dřevěných konstrukcí s mechanickými spojovacími prostředky, určených pro použití v seismických oblastech. Dodržování těchto zásad umožní dosažení porovnatelných výsledků ze zkoušek v různých laboratořích. Jsou uvažovány dva zkušební postupy - tzv. úplný postup a zkrácený postup. V normě jsou uvedeny zkušení metody pro stanovení duktility (tažnosti), poklesu únosnosti a disipačních vlastností spojů s mechanickými spojovacími prostředky při cyklickém zatěžování.